Audyt BHP w firmie – bezpieczeństwo nie tylko prawne

Bezpieczeństwo

Słowo „audyt” źle się wszystkim kojarzy – bo kontrola, bo będą chodzić, pytać, sprawdzać, wyciągać nieprawidłowości, czepiać się, pisać raporty. To fakt. Audytorzy będą to robić z kilku względów. Po pierwsze dlatego, że polskie przepisy prawne nakładają na pracodawcę odpowiedzialność za „stan bezpieczeństwa i higieny pracy na terenie podległego mu zakładu  pracy” (Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy – Dz. U z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.), a także nakładają na niego obowiązek przeprowadzania systematycznych kontroli BHP. W większych przedsiębiorstwach, gdzie istnieje kilka stanowisk pracy o różnym charakterze, pomimo największych chęci, nie ma szans, by pracodawca zdołał dostrzec wszystkie czynniki ryzyka, uniknął uchybień, za które grożą niemałe kary pieniężne. Wynika to po części ze  stopnia skomplikowania przepisów – przedsiębiorca nie zawsze ma czas i odpowiednią wiedzę, by właściwie je zinterpretować. Konieczna jest zatem pomoc specjalistów.

Z narzędzia jakim jest audyt BHP korzystają nie tylko firmy, które czynią to z obowiązku. Znaczna część klientów zaprasza kontrolerów, by zapewnić swoim pracownikom bezpieczeństwo (to nadrzędna kwestia w większości firm) poprzez zwiększenie ich świadomości, wypracowanie kultury pracy, poprawę warunków. Większość pracodawców rozumie, że zdrowie i życie pracownika jest niezwykle ważne nie tylko z powodu kar, jakie mu grożą, gdy na terenie zakładu dojdzie do wypadku, a kontrola wykaże nieprawidłowości. Zdrowie i życie wykwalifikowanego pracownika ma duże znaczenie dla funkcjonowania firmy – znalezienie nowego i przyuczenie do wykonywania danych czynności czasem zajmuje dużo czasu, co przekłada się na efektywność pracy. Audyt BHP jest właśnie po to, by pracownicy wiedzieli, że w hali produkcyjnej dozwolone jest poruszanie się po wyznaczonych ścieżkach, że konieczne są buty „z noskiem”, że noszenie kasku to nie wymysł brygadzisty, a wysokość siedziska w krześle ma znaczenie m.in. dla pleców i karku.